Team PGT

Vanuit de afdeling Klinische Genetica is een multidisciplinair team betrokken bij de patiëntenzorg rondom de preïmplantatie genetische test.

Sluit de enquête