Patiënt verwijzen of cardiogenetica-onderzoek aanvragen

Plotse dood

Is uw patiënt met een leeftijd van onder de 50 jaar plots overleden of wilt u bij een persoon met verdenking op een erfelijke (hart)ziekte het DNA veiligstellen van de overledene? Dan kunt u materiaal insturen naar het Laboratorium Klinische Genetica. Kies op de pagina met onze aanvraagformulieren het formulier 'Veiligstellen van materiaal voor nader onderzoek'.

Bij plots overlijden van patiënten onder de 50 jaar is de kans 50-70% dat het om een erfelijke hartziekte gaat. Het is belangrijk om de oorzaak van het overlijden te achterhalen, aangezien dit belangrijke gevolgen kan hebben voor familieleden.

Obductie op de overledene kan belangrijke informatie geven over de doodsoorzaak. DNA van de overledene kan worden opgeslagen voor eventueel toekomstig genetisch onderzoek. Ook indien er geen toestemming is voor obductie op de overledene, kan DNA-opslag middels een huidbiopt of bloedafname bij de overledene zinvol zijn om toekomstig genetisch onderzoek mogelijk te maken.

Op dit DNA van de overledene wordt nog geen onderzoek ingezet. Dit dient eerst besproken te worden met eerstegraadsfamilieleden. Deze familieleden hebben hiervoor een verwijzing naar onze polikliniek nodig. Tijdens het spreekuur wordt bekeken of cardiologisch onderzoek van deze familieleden aangewezen is.

Sluit de enquête