Over Klinische Genetica

Expertise Klinische Genetica

Erkende expertisecentra en specialisaties

Door middel van wetenschappelijk onderzoek en deelname aan (inter)nationale kennisnetwerken komen wij steeds meer te weten over erfelijke aandoeningen. Voor een aantal (zeldzame) aandoeningen is het Maastricht UMC+ door het ministerie van VWS officieel erkend als expertisecentrum.