Klinisch genetische zorg kan bestaan uit gesprekken met uw zorgverlener en/of laboratoriumonderzoek. Een Nederlandse basisverzekering dekt de kosten van klinisch genetische zorg. Het is mogelijk dat u het verplicht eigen risico volledig aanspreekt. 

kosten
Sluit de enquête