Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Ik ben patiënt

Hoeveel kost het?

Gezondheidszorg en dus ook erfelijkheidsonderzoek kost per definitie geld. Klinisch genetische zorg kan bestaan uit gesprekken met uw zorgverlener en/of laboratoriumonderzoek. Een Nederlandse basisverzekering dekt de kosten van klinisch genetische zorg. Toch is het mogelijk dat u het verplicht eigen risico volledig aanspreekt. Lees verder hoe dat zit.

Eigen risico

Omdat uw afspraak bij Klinische Genetica ziekenhuiszorg (tweedelijns zorg) betreft zal de verzekeraar aanspraak maken op uw eigen risico (en uw vrijwillig eigen risico).

De zorgproducten die het ziekenhuis aan de verzekeraar declareert, zijn de zogenaamde dure zorgproducten. In de meeste gevallen wordt daardoor het eigen risico, dat in dat kalenderjaar nog openstaat, in zijn geheel aangesproken.

kosten

Veelgestelde vragen over de kosten

 • Ik heb mijn eigen risico dit jaar al verbruikt. Een afspraak gaat mij geen geld meer kosten. Of toch wel?

  Daar kunt u niet van uit gaan. Van de klinisch genetische zorg die in dat jaar wordt gedeclareerd gaat de rekening direct naar de zorgverzekeraar. Als uw eigen risico al is verbruikt, krijgt u van uw zorgverzekeraar geen extra rekening.

  Maar let op. Loopt het onderzoekstraject nog en zijn er in het volgende kalenderjaar nog contactmomenten, dan kan het zo zijn dat van deze momenten in het nieuwe kalenderjaar opnieuw een declaratie wordt verstuurd.

  Als u de uitslag van het onderzoek in het nieuwe verzekeringsjaar krijgt, verbruikt u opnieuw uw eigen risico.

 • Ik heb een familiebrief gekregen. Moet ik zelf de kosten van het erfelijkheidsonderzoek betalen?

  Ja, want er wordt bij u klinisch genetisch onderzoek gestart, waarvan de kosten op uw eigen zorgverzekering worden verhaald.

 • Ik woon in het buitenland. Met welke kosten moet ik rekening houden?

  Als u buiten Nederland bent verzekerd ontvangt u zelf de declaratie. U kunt met uw verzekeraar overleggen welke kosten vergoed worden volgens uw eigen polis. Als u een indicatie van de kosten wenst, kunt u vóór het eerste gesprek contact met ons opnemen (T: +31 43 3875855).

 • Wie bepaalt de prijs?

  De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt de prijs voor ongeveer dertig procent van de behandelingen in de zorg. Voor de overige zeventig procent bestaat geen vaste prijs. De ziekenhuizen en de zorgverzekeraars maken elk jaar opnieuw prijsafspraken met elkaar.

 • Wat zit allemaal in de prijs verrekend?

  Erfelijkheidsonderzoek is complex. Het is vaak meer dan slechts één gesprek op de poli. De klinisch geneticus doet stamboomonderzoek, vraagt met uw goedkeuring medische gegevens op en in het laboratorium wordt DNA-onderzoek verricht. Verschillende specialisten zijn voor u aan het werk, ook al is dat op het eerste oog niet zichtbaar.

 • Hoeveel ivf/PGT-behandelingen krijg ik vergoed?

  Informatie over de kosten van ivf in combinatie met een preïmplantatie genetische test (ook wel preïmplantatie genetische diagnostiek of embryoselectie genoemd) vindt u op de website van PGT Nederland. Ga naar: Hoeveel kost PGT?

 • Meer weten?

  Gedetailleerde informatie over de kosten in de zorg vindt u op de website van het Maastricht UMC+. Als u vragen over uw rekening heeft, neem dan telefonisch contact op met de financiële administratie van het Maastricht UMC+ (T: 043 3871515).

Sluit de enquête