De ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die meestal op volwassen leeftijd begint en in de loop der jaren verergert. Uiteindelijk leidt de ziekte na gemiddeld 15 tot 20 jaar tot de dood. Tot op heden is er, behalve het bestrijden van de klachten, geen behandeling die de ziekte kan stoppen. 

In Nederland hebben ongeveer 1.200 tot 1.500 mensen deze ziekte. 6.000 tot 9.000 mensen zijn risicodragers. Risicodrager betekent dat één van de ouders of verwanten de ziekte heeft, maar zelf (nog) niet ziek is. 

Huntington-spreekuur

Bij een vermoeden van de ziekte van Huntington zal de huisarts of specialist u meestal eerst doorverwijzen naar de Polikliniek Neurologie. Een gespecialiseerde neuroloog bespreekt zowel lichamelijke als psychische klachten en voert een neurologisch onderzoek uit. Ook kan er behandeling met medicijnen of paramedische begeleiding worden gestart. 

Als de ziekte van Huntington bij u in de familie voorkomt, kan de huisarts u verwijzen naar het Huntington-spreekuur. Dit is een gezamenlijk spreekuur van de neuroloog en de klinisch geneticus. Op basis van de gegevens uit de familiestamboom bekijken de neuroloog en de klinisch geneticus of DNA-onderzoek zinvol is. Indien dat zo is, zullen zij de voor- en nadelen met u bespreken. Indien u dat wilt, kan een psycholoog u begeleiden.

In de uitnodiging voor het spreekuur leest u precies waar u zich moet melden. Dat kan zijn bij Polikliniek Neurologie, brugpoli of Polikliniek Klinische Genetica van het Maastricht UMC+. Let dus goed op welke polikliniek er in uw uitnodiging staat.

Sluit de enquête