Patiënt verwijzen

Als huisarts, specialist of verloskundig zorgverlener kunt u uw patiënt voor erfelijkheidsonderzoek of voor de preïmplantatie genetische test (PGT) verwijzen naar de Polikliniek Klinische Genetica Maastricht UMC+.

U doet dit middels een bondige verwijsbrief waarbij de vraagstelling evident is. De patiënt ontvangt van ons een uitnodiging voor het spreekuur per post of per e-mail. Lees ook: Wat voor soort afspraak heb ik?

Is uw patiënt anderstalig? Geef dit aan in de verwijsbrief. Wij zorgen dan voor een tolk.

Checklist verwijsbrief
  • NAW-gegevens;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer (vast/mobiel);
  • BSN;
  • geslacht;
  • verzekeringsgegevens;
  • familiebrief (indien de reden van verwijzing een eerder aangetoonde genmutatie betreft);
  • behoefte aan een tolk;
  • uw (verwijzer) contactgegevens.

Stuur uw verwijsbrief naar de polikliniek Klinische Genetica per fax of per e-mail. 
F: 043 3871720 
E: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl

Liever eerst overleg? Neem gerust contact met ons op.

Sluit de enquête