Academische Alliantie Genetica

In de Academische Alliantie Genetica werken de afdelingen Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ en Genetica van het Radboudumc samen aan innovatieve patiëntenzorg, diagnostiek en onderzoek voor patiënten met een erfelijke aandoening en hun families. De gezamenlijke inzet van kennis, expertise en infrastructuur zorgt voor de beste kwaliteit en toegankelijkheid van deze hoog specialistische zorg voor patiënten.

Met een zeer uitgebreid aanbod aan genetische en metabole testen wordt een hoog percentage diagnoses bereikt. Internationaal toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en een gezamenlijke ontwikkelagenda zorgen voor een continue verbetering van de genetische diagnostiek en academische patiëntenzorg. Hierbij werkt de Academische Alliantie Genetica samen met experts in nationale en internationale netwerken.

Wat betekent deze samenwerking voor patiënten?

Zorgprofessionals blijven hun patiënten verwijzen zoals ze gewend zijn. Dat kan een verwijzing naar Maastricht of naar Nijmegen zijn. Tijdens de triage komt naar voren welke klinisch geneticus de patiënt het beste kan counselen. Het counselen gebeurt meestal via beeldbellen. Patiënten hoeven dus niet te reizen, maar krijgen wel de beste zorg. We informeren de patiënt hierover in zijn uitnodiging voor het spreekuur. Aan het einde van het behandeltraject ontvangen zowel patiënt als verwijzer een eindverslag van de betreffende klinisch geneticus.

Wat betekent deze samenwerking voor aanvragers?

Ook aan de manier van laboratoriumdiagnostiek aanvragen, verandert er niets. Aanvragers gebruiken nog steeds de aanvraagformulieren op deze website of het aanvraagsysteem van onze Nijmeegse collega’s. De aanvrager krijgt van ons een uitslagbrief waarin exact staat omschreven welke onderdelen van het onderzoek waar zijn verricht, zoals de Raad van Accreditatie dat van ons vraagt.

Heeft u behoefte aan intercollegiaal overleg? U bereikt ons als vanouds.

Sluit de enquête