Academische Alliantie Genetica

In de Academische Alliantie Genetica werken de afdelingen Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ en Genetica van het Radboudumc samen aan innovatieve patiëntenzorg, diagnostiek en onderzoek voor patiënten met een erfelijke aandoening en hun families. De gezamenlijke inzet van kennis, expertise en infrastructuur zorgt voor de beste kwaliteit en toegankelijkheid van deze hoog specialistische zorg voor patiënten.

Met een zeer uitgebreid aanbod aan genetische en metabole testen wordt een hoog percentage diagnoses bereikt. Internationaal toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en een gezamenlijke ontwikkelagenda zorgen voor een continue verbetering van de genetische diagnostiek en academische patiëntenzorg. Hierbij werkt de Academische Alliantie Genetica samen met experts in nationale en internationale netwerken.

Meer informatie over de Academische Alliantie vindt u op de website van het Maastricht UMC+. 

Zorgprofessionals die klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek willen aanvragen, gebruiken de aanvraagformulieren op deze website of het aanvraagsysteem van onze Nijmeegse collega’s. De aanvrager krijgt van ons een uitslagbrief waarin exact staat omschreven welke onderdelen van het onderzoek waar zijn verricht, zoals de Raad van Accreditatie dat van ons vraagt.

Sluit de enquête