Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over Klinische Genetica

Kwaliteit

Het Laboratorium en de Polikliniek Klinische Genetica worden jaarlijks gevisiteerd. Een kritische blik van de auditoren helpt ons scherp te blijven. We willen immers hoogwaardige zorg blijven leveren.

NEN-EN-ISO 15189 accreditatie

Het kwaliteitszorgsysteem van de afdeling Klinische Genetica is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. Dit betekent dat het Laboratorium Klinische Genetica over een internationale erkenning beschikt. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M150.

VKGN en NIAZ

De Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN) is verantwoordelijk voor de integrale kwaliteitszorg binnen de patiëntenzorg klinische genetica. Regelmatig voert deze vereniging kwaliteitsvisitaties uit.

Het Maastricht UMC+ is NIAZ geaccrediteerd. 

KRAM-manager

Vragen over onze kwaliteitssystemen kunt u stellen aan de KRAM-manager Klinische Genetica

Jan van de Worp
T: 043 3877623
E: kram.kg@mumc.nl

Lean Six Sigma

Klinische Genetica werkt volgens het principe van Lean Six Sigma. Een methode waarmee we onze processen continu proberen te verbeteren en te innoveren.

Sluit de enquête