Kwaliteit

Het Laboratorium en de Polikliniek Klinische Genetica worden jaarlijks gevisiteerd. Een kritische blik van de auditoren helpt ons scherp te blijven. We willen immers hoogwaardige zorg blijven leveren.

NEN-EN-ISO 15189 accreditatie

Om de kwaliteit te borgen is het laboratorium 15189_2012 geaccrediteerd (accreditatienummer M150). Dit betekent dat het Laboratorium Klinische Genetica over een internationale erkenning beschikt.  De competentieverklaring beschrijft hoe de bij de VKGL aangesloten laboratoria garant staan voor de kwaliteit. Het laboratorium participeert in diverse relevante kwaliteitsrondzendingen.

VKGN en NIAZ

De Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN) is verantwoordelijk voor de integrale kwaliteitszorg binnen de patiëntenzorg klinische genetica. Regelmatig voert deze vereniging kwaliteitsvisitaties uit.

Het Maastricht UMC+ is NIAZ geaccrediteerd. 

Contact

Vragen over onze kwaliteitssystemen kunt u stellen aan de KRAM-manager Klinische Genetica

Jan van de Worp
T: 043 3877623
E: kram.kg@mumc.nl

Lean Six Sigma

Klinische Genetica werkt volgens het principe van Lean Six Sigma. Een methode waarmee we onze processen continu proberen te verbeteren en te innoveren.

Sluit de enquête