Uw afspraak op de Poli Klinische Genetica

Uw huisarts, medisch specialist of verloskundige heeft u verwezen naar de Polikliniek Klinische Genetica. De uitnodiging voor het spreekuur ontvangt u per post of per e-mail. Hieronder leest u hoe u zich voorbereidt op uw afspraak.

In de uitnodiging leest u precies waar u zich moet melden. In het Maastricht UMC+ of bij een buitenpoli in een ander ziekenhuis. Let dus goed op welk adres er in uw uitnodiging staat.

Maastricht UMC+, Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
Polikliniek Klinische Genetica, niveau 1, volg route 6

Als u verhinderd bent

Als u niet naar uw afspraak kunt komen, bel of mail dan meteen met de Polikliniek Klinische Genetica. De assistente kan met u een nieuwe afspraak maken. Lees ook afspraak maken/wijzigen op de website van MUMC+. 

T: 043 3875855 
E: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl

Klinische Genetica: Polibezoek - ondertiteld
Thuis voorbereiden

Het is belangrijk dat u thuis zoveel mogelijk gegevens over uw familie opschrijft en die informatie meeneemt naar het spreekuur. Het invulformulier familiestamboom is hiervoor een handig hulpmiddel. 

  • Download het formulier.
  • Vul het formulier in op de computer of print het en vul het in met de hand.
  • Neem het ingevulde formulier mee naar het spreekuur.

Geen printer? Gebruik het formulier dan als hulpmiddel. Schrijf alle gegevens die u weet op een vel papier en neem dat mee naar het spreekuur.

Invulformulier familiestamboom
Meenemen naar het spreekuur
  • het ingevulde formulier familiestamboom
  • uw afspraakbevestiging
  • uw legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort)
  • uw patiëntenpas
Voor het eerst in het MUMC+?

Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest? Laat u dan eerst registreren en identificeren met een geldig legitimatiebewijs bij servicepunt Patiëntenregistratie, route 7, niveau 1. Met uw toestemming wordt een foto van u gemaakt voor uw medisch dossier.

Aanvullend onderzoek

Bij de Centrale Prikdienst (bloedafname) en de ECG-dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het MUMC+, kunt u de baliemedewerker vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

Wie werken er?

Op de Polikliniek Klinische Genetica werken verschillende zorgprofessionals, zoals een klinisch geneticus (medisch specialist op het gebied van erfelijkheid) en een psychosociaal medewerker. Het Maastricht UMC+ leidt artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle. Kijk op: wie is mijn dokter?

Soorten spreekuren

Er zijn verschillende soorten spreekuren. Zo kunt u een gesprek krijgen met een klinisch geneticus, een physician assistant of met een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. Tijdens een gecombineerd spreekuur spreekt u met een klinisch geneticus én een andere medisch specialist, zoals bijvoorbeeld een cardioloog of een neuroloog.

Sluit de enquête