Jaarverslag

Het jaar 2021 heeft de afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ weer veel gebracht. We leerden omgaan met de COVID-19-epidemie en pasten onze werkwijzen aan. Zo werden veel spreekuren in 2021 met beeldbellen gedaan. Dat is een vernieuwing die zeker niet voor alle patiënten bruikbaar is, maar voor een deel wel, en op die manier hielden we onze dienstverlening op peil. De patiënten gaven Klinische Genetica in 2021 een dikke 8 en dat is een mooi resultaat.

Dit was het jaar 2021

De diagnostiek in het laboratorium neemt jaar op jaar toe, met meer dan 20.000 genetische testen en bijna 30.000 prenatale testen in moederlijk bloed  NIPT-screening). Ook de PGT (preïmplantatie genetische testen) namen weer toe. Er werden in 2021 voor meer dan 400 paren embryo’s getest. Na 25 jaar pionieren in Maastricht en de drie transportcentra in  Utrecht, Amsterdam en Groningen is de PGT in Nederland nog steeds volop in ontwikkeling. Dat is ook wel nodig, want elk jaar komen meer paren in aanmerking.

Er werd indringend naar onze opleiding klinische genetica gekeken en daar werden ook wijzigingen in aangebracht. Dr. Yvonne Arens en dr. Ingrid Krapels traden terug als opleiders, dr. Kim van Kaam en prof. dr. Christine de Die-Smulders namen het opleiderschap over. Ook werd begonnen met een intensief coachingstraject voor de medische staf. Hiermee is het pad naar verbetering ingeslagen.

De samenwerking met Radboudumc wordt steeds intensiever en veel processen in het lab zijn al in belangrijke mate geïntegreerd. De OPTILAB-projecten maken onze diagnostiek sneller, betrouwbaarder en beter. Dat gaat niet vanzelf en velen binnen Genetica Radboudumc en Klinische Genetica MUMC+ spannen zich erg in om die verbeteringen te realiseren. Klinische Genetica is daarmee een voorloper in de Academische Alliantie tussen Nijmegen en Maastricht. Een mooi voorbeeld is de volledige lateralisatie van de metabole diagnostiek. We doen geen dubbel werk meer, maar vertrouwen op de ander waardoor onze labs effectief, efficiënt maar vooral kwalitatief goede metabole diagnostiek kunnen leveren voor de hele regio van vijf miljoen mensen in Zuidoost-Nederland.

In dit jaarverslag focussen we op de medewerkers van de monsterontvangst, weefselkweek, functioneel beheer en bio-informatica. Hun inspanningen houden de afdeling aan de gang en door hun zorgzame en zorgvuldige werk kunnen de labspecialisten en de klinisch genetici zich op de inhoud van de vele duizenden genetische vragen richten waar wij als afdeling antwoord op geven. Onze antwoorden raken het leven van al die mensen en daar doen wij het voor.

Blijf op de hoogte

Wilt u het jaarverslag van Klinische Genetica direct na verschijnen in uw mailbox ontvangen? Laat dan uw e-mailadres achter. U kunt zich altijd weer zelf uitschrijven.

Ja, stuur mij het jaarverslag

Sluit de enquête