In de studie VIGILANCE ('Noninvasive electrocardiographic imaging for individuals at risk for apparently idiopathic ventricular fibrillation (iVF)') doen we onderzoek naar mensen met een hoger risico op een levensbedreigende hartritmestoornis: ventrikelfibrilleren. Ventrikelfibrilleren leidt tot hartstilstand en indien geen adequate reanimatie wordt gegeven en elektrische defibrillatie, komt de patiënt te overlijden.

Ventrikelfibrilleren komt vaak voor, maar wordt meestal secundair uitgelokt door bijvoorbeeld een hartinfarct, elektrolytstoornis, hartfalen of een andere (hart)ziekte. In zeldzame gevallen maakt een patiënt ventrikelfibrilleren (en dus hartstilstand) door, zonder dat er een aantoonbare oorzaak/afwijking wordt gevonden. Soms vinden wij bij deze patiëntengroep een genetische oorzaak die hartritmestoornis(sen) veroorzaakt, echter niet bij iedereen. Dit wordt idiopatisch ventrikelfibrilleren (iVF) genoemd.

Met het VIGILANCE-project willen we beter in beeld brengen welke elektrische substraten en triggers onderliggend zijn aan iVF. Hiervoor gebruiken we een nieuwe onderzoekstechniek: ElectroCardioGraphic-Imaging: ECGI.

Wij passen bij de patiënt body-surface ECG mapping toe. Hiervoor plaatsen we 256 elektrodes over de gehele borstkas. Deze elektrodes brengen de elektrische activatie, geleiding en repolarisatie in het hart in kaart. Ook maken we een CT-scan van de borstkas en het hart. Met al deze informatie kunnen we een driedimensionale kaart maken van de elektrische kenmerken van de oppervlakte van het hart. Kleine foutjes in de hartgeleiding kunnen beter worden opgespoord. Naast het toepassen van ECGI bij deze patiënten en hun familieleden, richten we een nationale database op.

Doel van de studie:

  • oorzaken begrijpen die iVF veroorzaken;
  • leren voorspellen wie een hoger risico heeft op iVF;
  • iVF voorkomen door medicatie of elektronisch onderzoek;
  • in kaart brengen van elektrische eigenschappen van specifieke patiëntengroepen (met een genetische afwijking).

Deze studie is een initiatief van Maastricht UMC+, UMC Utrecht en Amsterdam. UMC. De uitvoering vindt plaats in alle umc's en in een aantal grote perifere ziekenhuizen in Nederland. In de deelnemende centra zijn meerdere promovendi en postdocs aangesteld. Het onderzoek vindt plaats onder supervisie van prof. dr. P. Volders, cardioloog, Maastricht UMC+. Cardiovasculair Onderzoek Nederland (CVON) van de Hartstichting zorgt voor de financiële ondersteuning.

Sluit de enquête