Biobank Klinische Genetica

Dankzij wetenschappelijk onderzoek komen we steeds meer te weten over de consequenties van genmutaties. Hierdoor kunnen wij een op de patiënt afgestemd behandelplan opstellen. Sinds 2014 beschikt Klinische Genetica over een eigen biobank, goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het Maastricht UMC+. Hiermee kunnen we niet alleen onze eigen researchprojecten faciliteren, maar ook derden laten profiteren.

Monsters en data

Een groeiende groep van onze patiënten stemt ermee in dat hun lichaamsmateriaal inclusief fenotypische data ook voor wetenschappelijke doeleinden ingezet wordt. Biobank Klinische Genetica beschikt over materiaal van een grote diversiteit aan patiëntengroepen:

  • cardiogenetica
  • oncogenetica
  • verstandelijke handicaps / multipele congenitale aandoeningen
  • zeldzame syndromen
  • dermatogenetica
  • reproductieve genetica
  • bindweefselaandoeningen (DNA en aortaweefsel)
  • epilepsiegenetica
  • myotone dystrofie type 1 (DNA, serum, fibroblasten en pericyten)
analist
Biobankmateriaal nodig?

Biobankmonsters zijn beschikbaar voor onderzoekers van binnen en buiten het Maastricht UMC+. Bent u geïnteresseerd in ons biobankmateriaal en/of data voor uw wetenschappelijk onderzoek? Neem dan contact met ons op. 

Maastricht UMC+
Klinische Genetica
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043 3876447
E: biobank.kg@mumc.nl

Sluit de enquête