Wil ik het wel weten?

Wanneer een van uw ouders een (ernstige) erfelijke aandoening heeft, kan het zijn dat u zelf niet wilt weten of u de aanleg voor deze aandoening heeft geërfd. Er kunnen verschillende factoren meespelen waarom u die afweging maakt.

Redenen om niet te willen weten

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u niet wilt weten of u de erfelijke aanleg heeft geërfd.
Bijvoorbeeld:

  • u wilt niet leven met angstige gevoelens of u de ziekte ook krijgt;
  • u wilt niet weten wanneer de aandoening zich bij u openbaart;
  • u wilt niet weten in welke mate u klachten krijgt;
  • u wilt voorkomen dat u moeilijk een hypotheek of levensverzekering kunt afsluiten.
Exclusietest

Wanneer u een kinderwens heeft, kan het zijn dat u wel wilt voorkomen dat u de mogelijke overerving weer doorgeeft aan uw kinderen. Een klinisch geneticus kan u hierbij helpen door middel van een exclusietest.

oudere en jongere man op zebrapad
Sluit de enquête