Research erfelijke kanker

Alhoewel er al veel bekend is over erfelijke vormen van kanker is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Klinische Genetica is direct of indirect betrokken bij een aantal studies en onderzoeksprojecten.

Wetenschappelijke studies en projecten
Promotieonderzoek
Sluit de enquête