Jos Dreesen

Ing. J.C.F.M. Dreesen

Laboratoriumassistent klinische genetica

Aandachtsgebieden

Preïmplantatie genetische test (PGT)

Contact

Maastricht UMC+
Klinische Genetica
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043 3871272 / 3871273
E: secretariaat.lab.klin.genetica@mumc.nl

Over

Na mijn studie aan de Hogeschool voor Laboratoriumonderwijs ben ik in 1985 gaan werken bij de afdeling Antropogenetica van het academisch ziekenhuis in Leiden,  waar ik ervaring opdeed op het gebied van DNA-diagnostiek. Onder andere heb ik onderzoek verricht aan het ontwikkelen en implementeren van de eerste DNA-testen voor hemofilie A en B in Nederland. In 1988 ben ik bij het Sint Radboud ziekenhuis in Nijmegen in dienst getreden,  waar ik mijn expertise op het gebied van DNA-testen verder heb ontwikkeld en onder andere heb toegepast op het Fragiele-X syndroom, de meest voorkomende vorm van geslachtsgebonden erfelijke mentale retardatie. 

Eind 1992 maakte ik de overstap naar het academisch ziekenhuis Maastricht. Bij de afdeling Gynaecologie & Obstetrie ben ik begonnen met het ontwikkelen van DNA-diagnostiek op één enkele cel. In 1995 werd preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD), zoals het toen heette, voor het eerst in Nederland geïntroduceerd in de kliniek. Sindsdien draag ik bij aan het uitbouwen en doorontwikkelen van de preïmplantatie genetische test (PGT) in mijn functie van laboratoriumassistent klinische genetica bij de afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+. 

Sluit de enquête