Dr. Liesbeth van Osch

Dr. L.A.D.M. van Osch

Psycholoog-onderzoeker

Aandachtsgebieden

Besluitvorming en keuzeprocessen met betrekking tot genetische vraagstukken; reproductieve genetica; preïmplantatie genetische test (PGT); prenatale screening en diagnostiek

Contact

Maastricht UMC+
Polikliniek Klinische Genetica
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043 3875855
E: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl

Over

Na het afronden van mijn studie Psychologie aan de Universiteit Maastricht in 2002 ben ik wetenschappelijk onderzoek gaan doen op het gebied van Gezondheidsbevordering en Gezondheidscommunicatie. Hierbij ging mijn interesse uit naar het gezondheidsgedrag van mensen met en zonder een verhoogd risico op ziekte. In 2009 heb ik mijn promotieonderzoek hierover afgerond.

Gaandeweg ben ik me gaan specialiseren in het keuzegedrag van mensen en de wijze waarop mensen, en specifiek patiënten, beslissingen maken omtrent gezondheidsgerelateerde vraagstukken, zoals het kiezen voor een bepaalde behandelingsvorm. Binnen de afdeling Klinische Genetica richt ik mij, samen met andere onderzoekers, voornamelijk op het optimaliseren van de besluitvorming omtrent kinderwens bij erfelijke aandoeningen.

Een belangrijk onderdeel van mijn werk betreft het verbeteren van de informatievoorziening en counseling van patiënten. Hoe kunnen we patiënten zo goed mogelijk informeren over de mogelijke behandelopties, zodat zij de risico’s en uitkomsten van de verschillende opties goed begrijpen en een geïnformeerde beslissing kunnen maken? En hoe kunnen we hen zo goed mogelijk ondersteunen bij het maken van hun keuze? Bij ons onderzoek werken we nauw samen met clinici van verschillende specialismen, onderzoekers, psychologen, en patiëntenorganisaties.

Sluit de enquête