Chris van Uum

C. van Uum

Laboratoriumassistent klinische genetica

Aandachtsgebieden

Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD)

Contact

Maastricht UMC+
Klinische Genetica
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043 3871272 / 3871273
E: chris.van.uum@mumc.nl

Sluit de enquête