Ik ben patiënt

Uw afspraak op de poli Klinische Genetica

onze baliemedewerker heet u welkom op de poli Klinische GeneticaHoe maak ik een afspraak?

Uw huisarts, medisch specialist of verloskundig zorgverlener regelt de verwijzing naar de poli Klinische Genetica. U ontvangt de afspraak per post of indien u toestemming heeft gegeven per e-mail. 

Thuis verzamelen

Om de tijd van uw afspraak zo optimaal mogelijk te gebruiken, is het verstandig om thuis alvast gegevens over uw familie te verzamelen en die mee te nemen naar het spreekuur.

Waar moet ik zijn?

In uw afspraakbrief leest u precies waar wij u verwachten. Op de hoofdlocatie in het Maastricht UMC+ of in een buitenpoli (Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven, Viecuri Venlo, Zuyderland Heerlen/Sittard, Catharina Eindhoven, Kempenhaeghe Heeze).

Maastricht UMC+
Polikliniek Klinische Genetica
Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
Niveau 1, volg route 6
T: 043 3875855 (ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur)
E: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl
Route en parkeren Maastricht UMC+

Wat neem ik mee?

 • de thuis verzamelde familiegegevens;
 • uw afspraakbevestiging;
 • uw legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort);
 • uw patiëntenpas
  Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest? Laat u dan eerst registreren en identificeren met een geldig legitimatiebewijs bij servicepunt Patiëntenregistratie, route 7, niveau 1. Neem naar elke afspraak uw legitimatiebewijs en patiëntenpas mee.  

Ik ben verhinderd

Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door (T: 043 3875855). Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en onze poliassistente kan voor u een nieuwe afspraak maken.

Wachttijden spreekuur

Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan informeert de baliemedewerker u hierover.

Wachtlijst

De actuele wachtlijst voor Klinische Genetica vindt u op de website van het Maastricht UMC+.

Wie werken er?

Op de polikliniek Klinische Genetica werken klinisch genetici, genetisch consulenten en psychosociaal medewerkers. Een universitair medisch centrum zoals het MUMC+ leidt ook artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken op de polikliniek onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle.

Soorten spreekuren

 1. Spreekuur met een klinisch geneticus
  Tijdens dit spreekuur krijgt u een gesprek met de klinisch geneticus (of met een klinisch geneticus in opleiding die onder supervisie staat van een klinisch geneticus).
 2. Gecombineerd spreekuur
  Tijdens een gecombineerd spreekuur werkt de klinisch geneticus samen met een ander specialisme binnen het ziekenhuis.
 3. Spreekuur met een genetisch consulent
  U heeft een gesprek met de genetisch consulent die onder supervisie staat van een klinisch geneticus.
 4. Spreekuur met een AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)
  Tijdens dit spreekuur krijgt u een gesprek met de AVG of AVG in opleiding.

Uw pasfoto in uw dossier

Wij maken van alle patiënten die de polikliniek bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw medisch dossier. In het kader van de patiëntveiligheid is het belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent. Op de website van het MUMC+ leest u waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

Aanvullend onderzoek

Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG-dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het MUMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.