Dr. Irene Körver-Keularts

Dr. I.M.L.W. Körver-Keularts

Klinisch chemicus EMZ

Aandachtsgebieden

Erfelijke metabole ziekten, hematologie

Contact

Maastricht UMC+
Klinische Genetica
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T: 043 3871272 / 3871273
E: irene.keularts@mumc.nl

Over

Dr. Irene Körver-Keularts heeft haar academische opleiding biomedische gezondheidswetenschappen gedaan aan de Universiteit Maastricht. In 2000 rondde ze haar promotieonderzoek 'From platelet activation to thrombin generation' af bij prof. dr. H.C. Hemker. Dit richtte zich op de biochemische aspecten van de stolling, met name in de interactie von Willebrand factor met bloedplaatjes.

In Rotterdam is zij opgeleid tot klinisch chemicus (opleiders: dr. J.W. Janssen, dr. M.H. Beunis) en werkte zij in die hoedanigheid bij het Meander MC in Amersfoort. Bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht verdiepte zij zich in de diagnostiek van erfelijke metabole ziekten (EMZ). Na haar specialisatie EMZ bij het Maastricht UMC+ (opleiders: dr. L. Spaapen/dr. L. Dorland) werkt zij als laboratoriumspecialist op het gebied van EMZ bij de afdeling Klinische Genetica. Zij zet zich in om bestaande diagnostiek te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Denk aan metabolomics en targeted urine metabolomics om stofwisselingsziekten op te sporen. 

Ook is zij werkzaam bij het Centraal Diagnostisch Laboratorium op het gebied van hematologie, met als zwaartepunt bloedtransfusie. Daarnaast is ze initiatiefnemer van een aantal educatieve projecten om de kennis van erfelijke stofwisselingsziekten te vergroten met name bij collegae in opleiding. De syllabus erfelijke metabole ziekten (4e editie) en de internationale case database voor erfelijke stofwisselingsziekten (CDB-IMD, in een samenwerkingsproject met Groningen) zijn hiervan voorbeelden.

Irene Körver-Keularts is opleider klinische chemie op zowel bloedtransfusie als erfelijke metabole ziekten, lid van de visitatiecommissie van de NVKC en voorzitter van de commissie EMZ NVKC/VKGL.

Sluit de enquête