Ik ben zorgprofessional

Kwaliteit

NEN-EN-ISO 15189 accreditatie

Het kwaliteitszorgsysteem van de afdeling Klinische Genetica is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd.

Dit betekent dat het Laboratorium Klinische Genetica over een internationale erkenning beschikt. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M150. Daarnaast staat Klinische Genetica in voor de vertrouwelijkheid van patiëntinformatie. Wij werken conform de richtlijnen van ISO 27001 informatietechnologie en beveiligingstechnieken en NEN 7510 informatiebeveiliging in de zorg.

VKGN-kwaliteitsvisitaties

De Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN) is verantwoordelijk voor de integrale kwaliteitszorg binnen de patiëntenzorg klinische genetica. Regelmatig voert deze vereniging kwaliteitsvisitaties uit.

NIAZ

Het Maastricht UMC+ en impliciet de afdeling Klinische Genetica beschikt sinds 1999 over een accreditatie volgens het Internationaal Accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.

Lean Six Sigma

Klinische Genetica werkt volgens het principe van Lean Six Sigma. Een methode waarmee we onze processen continu proberen te verbeteren en te innoveren.

Is alles naar wens?

Onze organisatie stelt uw mening op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat tot verbetering. Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, meldt u dit dan aan de betrokken medewerker. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken.

Komt u er samen niet uit, meld het dan bij onze KRAM-manager. Deze zorgt ervoor dat de klachten en/of meldingen worden behandeld en teruggekoppeld.

Contact KRAM-manager

Jan van de Worp
T: 043 3877623
E: kram.kg@mumc.nl