Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Zwanger zijn of zwanger willen worden

Preïmplantatie genetische test

PGT is de afkorting van preïmplantatie genetische test. Ook wel embryoselectie genoemd. Het is een methode waarmee de geboorte van kinderen met een ernstige genetische aandoening voor 95-98% voorkomen kan worden. PGT wordt uitgevoerd bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een genetische aandoening, bijvoorbeeld een chromosoomafwijking, taaislijmziekte, hemofilie, de ziekte van Huntington of een ernstige spierziekte.

Hoe werkt PGT?

Voor PGT is een ivf-behandeling noodzakelijk. Hierbij worden - na bevruchting van eicellen met zaadcellen buiten het lichaam - één of enkele cellen afgenomen van embryo's die drie tot vijf dagen oud zijn. Deze cel of cellen worden in het laboratorium onderzocht op de aan- of afwezigheid van de betreffende ziekte. Op basis hiervan wordt besloten welke embryo's in aanmerking komen voor plaatsing in de baarmoeder. Alleen embryo's, waarvan het biopt een normale uitslag liet zien, worden in de baarmoeder geplaatst. De kans op zwangerschap na terugplaatsing is ongeveer 25%. Als de vrouw na PGT zwanger wordt, is de kans groot dat er een kind zonder de genetische ziekte wordt geboren.

kinderwens

Waar kunt u terecht voor PGT?

Wensouders kunnen terecht bij het PGT-centrum Maastricht UMC+.

Het Maastricht UMC+ is binnen Nederland het enige centrum dat een vergunning heeft voor PGT. Het Maastricht UMC+ werkt op het gebied van PGT samen met het UMC Utrecht, UMC Groningen en Amsterdam UMC, de zogenaamde PGT-transportcentra.

Dit betekent dat paren voor de ivf-behandeling terecht kunnen bij een centrum voor voortplantingsgeneeskunde in Maastricht, Utrecht, Groningen of Amsterdam.

Sluit de enquête