Erfelijke kanker in de familie

Spreekuur Oncogenetica

Het kan zijn dat u zelf of uw behandelend arts een vorm van erfelijke kanker vermoedt. Bijvoorbeeld als:

  • dezelfde soort kanker voorkomt bij drie of meer verwanten uit verschillende, opeenvolgende generaties;
  • een specifieke combinatie van verschillende soorten kanker voorkomt bij één persoon of binnen één familie;
  • de ziekte ontstaat op een jongere leeftijd dan gebruikelijk is. Welke leeftijd als grens geldt, verschilt per kankersoort;
  • in één orgaan meerdere tumoren zitten, die los van elkaar zijn ontstaan;
  • in twee dezelfde organen tumoren zitten (geen uitzaaiingen);
  • borstkanker bij een man voorkomt, dit kan wijzen op een erfelijke aanleg voor borstkanker.

Het spreekuur Oncogenetica is bedoeld om:

  • een diagnose te stellen aan de hand van stamboomonderzoek en/of DNA-onderzoek;
  • te bekijken hoe de erfelijke vorm van kanker overerft;
  • eventuele gevolgen voor uzelf en uw familieleden te bespreken.

Bekijk de wachtlijst van de Polikliniek Klinische Genetica/Oncogenetica.

Lees hier hoe u zich voorbereidt op uw afspraak bij de Poli Klinische Genetica/Oncogenetica.

Sluit de enquête