Erfelijke darmkanker

Bij vijftien tot twintig procent van de patiënten met darmkanker is sprake van een familiaire vorm. Dat wil zeggen dat er geen erfelijke aanleg is vastgesteld, maar dat vaker dan gemiddeld darmkanker in de familie voorkomt. Bij naaste familieleden van iemand met darmkanker kan in bepaalde gevallen wel sprake zijn van een verhoogd familierisico op darmkanker. Bij ongeveer vijf procent van de patiënten met darmkanker is sprake van een erfelijke aanleg hiervoor. 

Vormen van erfelijke darmkanker zijn:

 1. Lynch syndroom
  Darmkanker veroorzaakt door het Lynch syndroom wordt vaak op relatief jonge leeftijd (onder de vijftig jaar) vastgesteld. Vrouwen met Lynch syndroom hebben ook een verhoogd risico op baarmoederkanker en een lichtverhoogde kans op eierstokkanker.
 2. Polyposis
  Erfelijke vormen van darmpoliepen met als gevolg een verhoogd risico op darmkanker. 
  - Polyposis FAP
  Ongeveer één procent van alle patiënten met darmkanker heeft FAP (Familiaire Adenomateuze Polyposis). In het slijmvlies van de dikke darm en de endeldarm ontstaan meerdere (honderden tot duizenden) goedaardige poliepen. Deze poliepen kunnen darmkanker worden. Bij FAP ontstaan poliepen vaak al op kinderleeftijd (vanaf ongeveer twaalf jaar). Neemt de patiënt geen voorzorgsmaatregelen, dan is de kans zeer groot dat darmkanker ontstaat.
  - Polyposis MAP
  Bij MAP (MutYH-geassocieerde Adenomateuze Polyposis) komen veel poliepen in de darm voor, meestal minder dan bij FAP en ook ontstaan deze op latere, veelal volwassen leeftijd.
  - Een zeldzame vorm van polyposis