Ziekte van Huntington

Wetenschappelijk onderzoek

Internationaal onderzoeksnetwerk

Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Huntington. Ook de afdelingen Klinische Genetica en Neurologie nemen deel aan een wereldwijd onderzoeksnetwerk, zoals de wetenschappelijke studie Enroll-HD – A Prospective Registry Study in a Global Huntington's Disease Cohort. 

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Patiënten, dragers, risicodragers en niet aangedane verwanten kunnen deelnemen aan onderzoek naar het werkingsmechanisme van het ontstaan van de ziekte van Huntington. Op die manier hopen we betere behandelingen te kunnen ontwikkelen. Bij dit onderzoek worden vragenlijsten afgenomen, wordt een neurologisch en neuropsychologisch onderzoek verricht en wordt bloed afgenomen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek, neemt u dan contact op met uw neuroloog of klinisch geneticus.