Erfelijke huidaandoeningen

Wetenschappelijk onderwijs over erfelijke huidziekten

Het Expertisecentrum Genodermatologie probeert zowel medische zorgverleners, patiënten alsook de maatschappij bewust te maken van het bestaan van zeldzame erfelijke huidaandoeningen. Dit gebeurt via het geven van onderwijs en voorlichting.

Medisch onderwijs

Onze medisch specialisten zijn betrokken bij de opleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Maastricht. Daarnaast zijn zowel Klinische Genetica als Dermatologie opleidingskliniek voor medisch specialisten in opleiding.

(Na)scholing en voorlichting

Wij verzorgen (na)scholing- en voorlichtingsbijeenkomsten voor verschillende doelgroepen:

  • collega-specialisten
  • huisartsen
  • verpleegkundigen (in opleiding)
  • patiëntenverenigingen