Vormen van erfelijke hartziekten

Vroegtijdige aderverkalking

Bij atherosclerose raken de (slag)aders vernauwd door aderverkalking. Ophopingen van vet- en lichaamscellen vormen plaques. Gedurende het proces zet het lichaam kalk af in deze plaques. Dit verklaart de naam aderverkalking. Het bloed kan dan minder goed doorstromen. Op termijn kan dit leiden tot hart- en vaatziekten, zoals bijvoorbeeld een hart- of herseninfarct.

In een aantal families speelt erfelijkheid een rol.

Risicofactoren voor aderverkalking

  • een verhoogd cholesterol
  • suikerziekte
  • overgewicht
  • roken