Erfelijke huidaandoeningen

Vormen van erfelijke huidaandoeningen

Birt-Hogg-Dubé syndroom

Het Birt-Hogg-Dubé syndroom is een erfelijke aandoening, waarbij mensen bultjes in het gelaat ontwikkelen. Zulke bultjes noemen we fibrofolliculomen. Personen met dit syndroom krijgen vaker een klaplong en hebben een verhoogde kans op nierkanker. Controle van de nieren is daarom belangrijk om kanker op tijd te kunnen opsporen. Het is een aandoening die autosomaal dominant overerft. Dat betekent dat er 50% kans is dat men de aandoening erft.

Lees meer over het Birt-Hogg-Dubé syndroom op erfelijkheid.nl.

Ichthyosis

Ichthyosis is een verzamelnaam voor aandoeningen met een schilfering van de huid. Deze schilfering is meestal een gevolg van een verhoorningsstoornis (keratinisatiestoornis). Er zijn ongeveer twintig verschillende typen van ichthysosis bekend. Al deze stoornissen hebben een vorm van ichthyosis gemeen, maar hebben een eigen profiel en eigen kenmerken. Zodra bekend is om welke vorm het gaat, kan ook de manier van overerving vastgesteld worden.

Lees meer over ichthyosis op huidhuis.nl.

Palmoplantaire keratodermie

Palmoplantaire keratodermie betekent een versterkte eeltvorming van handpalmen en voetzolen. Soms zijn er ook andere kenmerken, zoals een droge of een schilferende huid, of dun en kroezend haar. Er zijn veel verschillende aandoeningen die allemaal tot een palmoplantaire keratodermie kunnen leiden. Meestal zijn dit aandoeningen die autosomaal dominant overerven. Dat betekent dat er 50% kans is dat men de aandoening erft.

Lees meer over palmoplantaire keratodermie (PPK) op huidhuis.nl.

Lymfoedeem

Lymfoedeem is het vasthouden van vocht (lymfevocht) onder de huid. Meestal zwellen hierdoor de voeten en enkels, of de handen. De meeste vormen van lymfoedeem zijn niet erfelijk, maar zijn het gevolg van opgelopen schade aan de lymfvaten in de loop van het leven. Er zijn echter ook families waar het lymfoedeem wel een erfelijke oorzaak heeft. Vaak ontstaat het lymfoedeem dan al op jonge leeftijd, of zelfs al bij de geboorte. Kenmerken van erfelijke vormen van lymfoedeem zijn dun haar of een dubbele rij wimpers. Vaak is de overerving autosomaal dominant, maar er zijn ook chromosomale vormen van lymfoedeem, geslachtsgebonden vormen en soms ook autosomaal recessieve vormen bekend. 

Lees meer over lymfoedeem op kanker.nl.

Basaalcelnaevussyndroom (Gorlin-Goltz syndroom)

Bij basaalcelnaevussyndroom zijn mensen gevoelig voor het ontwikkelen van basaalcelcarcinomen (huidtumoren). Soms zijn er bij lichamelijk onderzoek kenmerken te zien die op zichzelf geen schade aan de gezondheid geven, maar wel een aanwijzing zijn voor dit syndroom, zoals:

  • putjes in de handpalmen en voetzolen
  • een hoog, breed voorhoofd
  • cysten in de kaak
  • aangeboren afwijkingen van de handen (extra vingers of tenen)
  • aangeboren afwijkingen van de ribben en de wervels
  • aangeboren afwijkingen van de mondholte (schisis)

Een klein deel van de kinderen heeft leerproblemen, die tot een verstandelijke beperking op volwassen leeftijd zou kunnen leiden. De aandoening erft autosomaal dominant over. Bij een aanzienlijk deel van de patiënten is deze persoon de eerste in de familie. Dat betekent dat de aandoening bij deze patiënt ontstaan is.

Lees meer over basaalcelnaevussyndroom (Gorlin-Goltz syndroom) op huidhuis.nl.