Erfelijkheidsonderzoek

Volwassenen met downsyndroom

Meerdere specialismen tijdens één spreekuur

onderzoek Down-patiëntVolwassenen met downsyndroom lopen risico op specifieke gezondheidsproblemen. Vaak is daar een behandeling voor. Voor deze groep patiënten bestaat de Volwassen Downpoli. Verschillende (medisch) specialisten doen tijdens dit spreekuur (preventief) onderzoek naar afwijkingen die vaker voorkomen bij mensen met het syndroom van Down. Uit deze onderzoeken volgen adviezen en soms behandelingen. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar.

  1. onderzoek door AVG;
  2. onderzoek door KNO-arts en audiologisch onderzoek;
  3. onderzoek door oogarts;
  4. gesprek met gedragswetenschapper;
  5. echo van het hart (alleen bij het eerste bezoek).

Voor de eerste keer naar de Downpoli

Bij een eerste bezoek wordt eenmalig een echo van het hart gemaakt vanwege het hoge percentage aangeboren hartafwijkingen. Mensen met het syndroom van Down hebben vaker problemen met horen en zien. Daarom verrichten wij KNO-onderzoek, testen het gehoor en onderzoeken de ogen. Vragen over sociale interacties, belastbaarheid en dagbesteding kunt u stellen aan de gedragswetenschapper. Met algemene vragen over de gezondheid kunt u terecht bij de AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten). Deze regelt de medische zorg op de Volwassen Downpoli.

Vervolgafspraken

Van elk polibezoek ontvangen ouders/vertegenwoordigers van de patiënt en de huisarts een verslag. Een volgend bezoek vindt ongeveer elke 18 maanden plaats.

Heeft u tussentijds vragen of zijn er problemen, neem dan contact op met de coördinator van de Volwassen Downpoli.