Ziekte van Huntington

Verwijzing bij ziekte van Huntington

Bij een vermoeden van de ziekte van Huntington zal de huisarts of specialist u meestal eerst doorverwijzen naar de polikliniek Neurologie. Een gespecialiseerde neuroloog bespreekt zowel lichamelijke als psychische klachten en voert een neurologisch onderzoek uit. Ook kan er behandeling met medicijnen of paramedische begeleiding worden gestart.

Om zekerheid te krijgen zal de neuroloog u doorverwijzen naar de polikliniek Klinische Genetica. Lees hier hoe u zich goed voorbereidt op het spreekuur bij de klinisch geneticus. 

Op basis van de gegevens uit de familiestamboom en de uitslagen van het neurologisch onderzoek bekijken de neuroloog en de klinisch geneticus of DNA-onderzoek zinvol is. Indien dat zo is, zullen de consequenties met u besproken worden. Een psycholoog kan desgewenst voor begeleiding zorgen.