Vormen van erfelijke hartziekten

Structurele aangeboren hartafwijkingen

Bij aangeboren hartafwijkingen is er een afwijking in de opbouw van het hart. Aangeboren hartafwijkingen komen veel voor. Er kan sprake zijn van een aangeboren hartafwijking zonder bijkomende medische problematiek. Het kan ook passen bij een syndroom of chromosoomafwijking.

Enkele voorbeelden van syndromen met aangeboren hartafwijking

  • syndroom van Down
  • Noonan syndroom
  • syndroom van Turner
  • Deletie 22q11.2 syndroom
  • CHARGE syndroom
  • Williams syndroom