Zwanger zijn, zwanger worden

Preïmplantatie genetische diagnostiek

PGD meer informatie op pgdnederland.nlPGD is de afkorting voor preïmplantatie genetische diagnostiek. Dit is een methode waarmee de geboorte van kinderen met een ernstige genetische aandoening voor 95-98% voorkomen kan worden. PGD wordt uitgevoerd bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een genetische aandoening, bijvoorbeeld een chromosoomafwijking, taaislijmziekte, hemofilie, de ziekte van Huntington of een ernstige spierziekte.

Hoe werkt PGD?

Voor PGD is een IVF-behandeling noodzakelijk. Hierbij worden - na bevruchting van eicellen met zaadcellen buiten het lichaam - één of enkele cellen afgenomen van embryo's die drie tot vijf dagen oud zijn. Deze cel of cellen worden in het laboratorium onderzocht op de aan- of afwezigheid van de betreffende ziekte. Op basis hiervan wordt besloten welke embryo's in aanmerking komen voor plaatsing in de baarmoeder. Alleen embryo's, waarvan de onderzochte cel of cellen de genetische ziekte, waarop het onderzoek was gericht, niet hebben, worden in de baarmoeder geplaatst. De kans op zwangerschap na terugplaatsing is ongeveer 25%. Als de vrouw na PGD zwanger wordt, is de kans groot dat er een kind zonder de genetische ziekte wordt geboren.

PGD Nederland

Het Maastricht UMC+, vergunninghouder voor PGD heeft zich met de PGD-transportcentra in Utrecht, Groningen en Amsterdam verenigd in PGD Nederland. Samen streven we naar optimale zorg voor de paren die kiezen voor PGD. Dit gebeurt door afstemming van de werkwijze, het vastleggen daarvan in richtlijnen en protocollen, door zeer geregeld overleg en een actief kwaliteitsbeleid.

De coördinatie van PGD Nederland en de verantwoordelijkheid voor het beleid liggen bij prof. Christine de Die-Smulders, hoogleraar PGD bij Klinische Genetica van het Maastricht UMC+. De multidisciplinaire PGD-werkgroep bestaat uit klinisch genetici, gynaecologen, embryologen, ethici, labspecialisten en analisten. Deze groep mensen verzorgt de dagelijkse praktijk. Psychologen, oncologen, cardiologen en neurologen fungeren als consulent.

Uitgebreide informatie over PGD vindt u op de website van PGD Nederland.