Ik ben zorgprofessional

Patiënt doorverwijzen

Als huisarts, specialist of verloskundig zorgverlener kunt u uw patiënt voor erfelijkheidsonderzoek verwijzen naar de polikliniek Klinische Genetica Maastricht UMC+. U doet dit middels een bondige verwijsbrief waarbij de vraagstelling evident is. De patiënt ontvangt van ons een schriftelijke uitnodiging. Is uw patiënt anderstalig? Geef dit dan aan in de verwijsbrief. Wij kunnen dan voor een tolk zorgen.

De verwijsbrief stuurt u naar de polikliniek Klinische Genetica per fax (043 3871720) of e-mail. Liever eerst intercollegiaal overleg? Neem gerust contact op met de polikliniek Klinische Genetica.

Checklist verwijsbrief

  • NAW-gegevens;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer (vast/mobiel);
  • BSN;
  • geslacht;
  • verzekeringsgegevens;
  • familiebrief (indien de reden van verwijzing een eerder aangetoonde genmutatie betreft);
  • behoefte aan een tolk;
  • uw (verwijzer) contactgegevens.