Ik ben zorgprofessional

Patiënt doorverwijzen

Als huisarts, specialist of verloskundig zorgverlener verwijst u uw patiënt voor erfelijkheidsonderzoek naar de polikliniek Klinische Genetica. U doet dit middels een bondige verwijsbrief waarbij de vraagstelling evident is. De patiënt ontvangt van ons een schriftelijke uitnodiging.

Checklist verwijsbrief

  • NAW-gegevens;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer (vast/mobiel);
  • BSN;
  • geslacht;
  • verzekeringsgegevens;
  • familiebrief (indien de reden van verwijzing een eerder aangetoonde genmutatie betreft);
  • uw (verwijzer) contactgegevens.

De verwijsbrief stuurt u naar de polikliniek Klinische Genetica per fax of e-mail. Liever eerst intercollegiaal overleg? Neem gerust contact op met de polikliniek Klinische Genetica.