Klinische Genetica door de jaren heen

Er is veel veranderd sinds het moment in 1962 dat dr. Wil Gouw met chromosomenonderzoek begint in ziekenhuis St. Annadal. In 1981 begint de klinische genetica in Maastricht. De afdeling groeit uit van een handvol medewerkers in 1983 tot een kleine 200 vandaag de dag.
Tijdlijn
 • 1981
  Oprichting Stichting Klinische Genetica Limburg (SKGL).
 • oktober 1982
  Benoeming Joep Geraedts tot hoogleraar Genetica en Celbiologie aan de Medische Faculteit en de Faculteit Algemene Wetenschappen Maastricht, alsmede benoeming tot directeur van de SKGL.
 • 1 januari 1983
  Start activiteiten door SKGL op locatie chromosomenlaboratorium ziekenhuis St. Annadal.
  Oprichting capaciteitsgroep Genetica en Celbiologie voor research- en onderwijsactiviteiten aan de Universiteit Maastricht.
 • 1984 en 1985
  Aanstelling eerste artsen die worden opgeleid tot klinisch geneticus.
 • 1985
  Start polikliniek Klinische Genetica, laboratorium Erfelijke Metabole Ziekten en laboratorium DNA-diagnostiek.
 • 22 november 1985
  Vergunning voor prenatale diagnostiek (SKGL wordt vierde centrum in Nederland voor prenatale diagnostiek, naast Amsterdam, Rotterdam en Groningen).
 • 1987
  Klinische genetica wordt erkend als medisch specialisme.
  Eerste promovendus van capaciteitsgroep Genetica en Celbiologie.
 • 1992
  Klinisch genetici worden geassisteerd door genetisch consulenten.
 • 1989
  Eerste buitenpoli (St. Maartens Gasthuis in Venlo).
 • 12 december 1991
  Ingebruikname Drie-X-gebouw (het huidige Noordgebouw).
 • 1995
  Vergunning voor PGD (Preïmplantatie Genetische Diagnostiek).
 • 1997
  Het eerste Nederlandse kind na toepassing van PGD wordt geboren.
 • 1998
  Fusie SKGL met Stichting Erfelijkheidsonderzoek Noord-Brabant (SENB) tot Stichting Klinische Genetica Zuidoost Nederland (SKGZON).
  SKGZON neemt vestiging Veldhoven in Máxima Medisch Centrum over van het Radboudumc.
 • 2001
  Oprichting Genome Services Maastricht.
 • 2002
  Oprichting NVGC.
 • 2003
  Integratie SKGZON in academisch ziekenhuis Maastricht.
 • 22 juni 2006
  Laboratoria geaccrediteerd volgens CCKL.
 • 2007
  Er wordt een begin gemaakt met transport-PGD.
 • 2008
  Na een politieke crisis gaat Tweede Kamer akkoord met PGD bij erfelijke borst- en eierstokkanker en vergelijkbare aandoeningen.
 • 1 april 2013
  Emeritaat prof. dr. Joep Geraedts.
 • 1 januari 2014
  Aanstelling prof. dr. Han Brunner.
 • januari 2014
  Oprichting Biobank Maastricht.
 • 28 augustus 2014
  Raden van Bestuur van MUMC+ en Radboudumc ondertekenen samenwerkingsovereenkomst op het gebied van genetica en apotheek.
 • 2015
  Laboratoria geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO 15189.
 • 2016
  Laboratoria Cytogenetica, Clinical Genomics en Erfelijke Metabole Ziekten gaan samen verder als Laboratorium Klinische Genetica.
 • 2017
  Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ is een van de drie laboratoria in Nederland die NIPT volgens TRIDENT-2 studie uitvoeren.
 • 2018
  Laboratorium Klinische Genetica neemt nieuwe labstraat in gebruik met state-of-the-art apparatuur.

 

Sluit de enquête