Ik ben patiënt

Meer over genetica op het web

Betrouwbare informatieve websites

Over genetica is veel te vinden op het internet. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van betrouwbare websites. Daarnaast bieden wij zelf per erfelijke aandoening (zie: expertisegebieden) specifieke informatie aan.

Erfelijkheid.nl
Het Erfocentrum is het nationaal informatiecentrum over erfelijkheid. De website geeft onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting. Lees de ervaringsverhalen en bekijk de voorlichtingsfilmpjes. Een bron van informatie voor patiënten, hun familieleden en zorgverleners.

Verzekeringen en erfelijke ziektes
Informatie van het Erfocentrum over de gevolgen voor het afsluiten van een verzekering, wanneer u of uw familie belast is met een erfelijke aandoening.

PGD (embryoselectie)
PGD (preïmplantatie genetische diagnostiek ook wel embryoselectie genoemd) wordt toegepast bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige genetische aandoening of op verlies van de zwangerschap wegens een chromosomale afwijking. Bezoek de website van PGD Nederland, het samenwerkingsverband van de vergunninghouder voor PGD in Nederland, het Maastricht UMC+ met de UMC's van Utrecht, Groningen en Amsterdam.

Straks zwanger worden
Tips en informatie over gezond zwanger worden. Lees ook wat te doen als er een erfelijke ziekte in de familie voorkomt en wanneer u meer kans heeft op een kind met een erfelijke aandoening. 

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Meer over NIPT
De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies: TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren) en TRIDENT-2 (voor alle zwangeren).

Screeningen tijdens de zwangerschap
Informatie van RIVM over prenatale screening.

ZwangerWijzer
Wilt u zwanger worden? Dan is het belangrijk om u goed voor te bereiden. Of u nu een vrouw of een man bent. Het helpt om uw kind een gezonde start te geven.

DNA-vaderschapsonderzoek
Bij een DNA-vaderschapsonderzoek toont Verilabs met een zekerheidspercentage van meer dan 99,99% aan of u de biologische vader bent.

Biowetenschap + Maatschappij
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij wil bijdragen aan het maatschappelijk debat over actuele thema's binnen de biologische- en gezondheidswetenschappen. Met hun (gratis te downloaden) cahiers geven ze binnen een thema een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken. Ze laten voor- en tegenstanders aan het woord en helpen op die manier bij het vormen van een geïnformeerde mening.