Historie

Klinische Genetica door de jaren heen

 • 1962
  Dr. Wil Gouw begint met chromosomenonderzoek in ziekenhuis St. Annadal, een van de oudste cytogenetische laboratoria in Nederland.
 • 1981
  Oprichting Stichting Klinische Genetica Limburg (SKGL).
 • oktober 1982
  Benoeming Joep Geraedts tot hoogleraar Genetica en Celbiologie aan de Medische Faculteit en de Faculteit Algemene Wetenschappen Maastricht, alsmede benoeming tot directeur van de SKGL.
 • 1 januari 1983
  Start activiteiten door SKGL op locatie chromosomenlaboratorium ziekenhuis St. Annadal.
  Oprichting capaciteitsgroep Genetica en Celbiologie voor research- en onderwijsactiviteiten aan de Universiteit Maastricht.
 • 1984 en 1985
  Aanstelling eerste artsen die worden opgeleid tot klinisch geneticus.
 • 1985
  Start polikliniek Klinische Genetica, laboratorium Erfelijke Metabole Ziekten en laboratorium DNA-diagnostiek.
 • 22 november 1985
  Vergunning voor prenatale diagnostiek (SKGL wordt vierde centrum in Nederland voor prenatale diagnostiek, naast Amsterdam, Rotterdam en Groningen).
 • 1987
  Klinische genetica wordt erkend als medisch specialisme.
  Eerste promovendus van capaciteitsgroep Genetica en Celbiologie.
 • 1992
  Klinisch genetici worden geassisteerd door genetisch consulenten.
 • 1989
  Eerste buitenpoli (St. Maartens Gasthuis in Venlo).
 • 12 december 1991
  Ingebruikname Drie-X-gebouw (het huidige Noordgebouw).
 • 1995
  Vergunning voor PGD (Preïmplantatie Genetische Diagnostiek).
 • 1997
  Het eerste Nederlandse kind na toepassing van PGD wordt geboren.
 • 1998
  Fusie SKGL met Stichting Erfelijkheidsonderzoek Noord-Brabant (SENB) tot Stichting Klinische Genetica Zuidoost Nederland (SKGZON).
  SKGZON neemt vestiging Veldhoven in Máxima Medisch Centrum over van het Radboudumc.
 • 2001
  Oprichting Genome Services Maastricht.
 • 2002
  Oprichting NVGC.
 • 2003
  Integratie SKGZON in academisch ziekenhuis Maastricht.
 • 22 juni 2006
  Laboratoria geaccrediteerd volgens CCKL.
 • 2007
  Er wordt een begin gemaakt met transport-PGD.
 • 2008
  Na een politieke crisis gaat Tweede Kamer akkoord met PGD bij erfelijke borst- en eierstokkanker en vergelijkbare aandoeningen.
 • 1 april 2013
  Emeritaat prof. dr. Joep Geraedts.
 • 1 januari 2014
  Aanstelling prof. dr. Han Brunner.
 • januari 2014
  Oprichting Biobank Maastricht.
 • 28 augustus 2014
  Raden van Bestuur van MUMC+ en Radboudumc ondertekenen samenwerkingsovereenkomst op het gebied van genetica en apotheek.
 • 2015
  Laboratoria geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO 15189.
 • 2016
  Laboratoria Cytogenetica, Clinical Genomics en Erfelijke Metabole Ziekten gaan samen verder als Laboratorium Klinische Genetica.
 • 2017
  Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ is een van de drie laboratoria in Nederland die NIPT volgens TRIDENT-2 studie uitvoeren.
 • 2018
  Laboratorium Klinische Genetica neemt nieuwe labstraat in gebruik met state-of-the-art apparatuur.