Is alles naar wens?

Wij doen ons best om patiënten goede zorg te bieden. Uw mening stellen wij zeer op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat tot verbetering. Heeft u een klacht en komt u er samen met de betrokkene niet uit, meld het dan bij de klachtencommissie van het Maastricht UMC+.

Wat als u niet tevreden bent?

Bent u ergens niet tevreden over of heeft u een suggestie wat beter kan, laat het ons weten.

Dat kan via de daartoe bestemde kaartjes die u vindt op de balie van onze polikliniek Klinische Genetica of via e-mail: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl.

Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over enig aspect van onze zorg, meld dit dan aan de betrokken medewerker. Dat geeft ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Bent u tevreden over onze zorg?
Sluit de enquête