Erfelijke huidaandoeningen

Gerelateerde websites erfelijke huidaandoeningen

Erfelijkheid.nl
Het Erfocentrum is het nationaal informatiecentrum over erfelijkheid. De website geeft onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting.

Verzekeringen en erfelijke ziektes
Informatie van het Erfocentrum over de gevolgen voor het afsluiten van een verzekering, wanneer u of uw familie belast is met een erfelijke aandoening.

PGD Nederland
PGD (preïmplantatie genetische diagnostiek ook wel embryoselectie genoemd) wordt toegepast bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige genetische aandoening of een hoog risico op verlies van de zwangerschap wegens een chromosomale afwijking.

Dermatologie Maastricht UMC+
Huidziekten komen op alle leeftijden voor en variëren van zeer onschuldige huiduitslag tot huidkanker. U kunt bij de afdeling Dermatologie van het MUMC+ terecht voor het behandelen van alle huidziekten.

Huidhuis.nl
Heeft u last van huidklachten, pijn of jeuk? Op Huidhuis vindt u begrijpelijke informatie over meer dan driehonderd huidaandoeningen. In samenwerking met dermatologen van Nederlandse Universitaire Medische Centra is deze informatie tot stand gekomen en wordt deze up-to-date gehouden.

Vereniging voor Ichthyosis netwerken
Patiënten met ichthyosis kunnen zich aansluiten bij hun eigen netwerk. Het geheel van netwerken vormt de vereniging. De vereniging heeft gekozen voor een fijnafstemming naar netwerken, omdat de diverse vormen van Ichthyosis zowel gelijkenissen hebben als verschillend zijn. Iedere aandoening verdient een eigen plek. Iedere patiënt verdient een eigen groep.

Vereniging voor Ectodermale Dysplasie (VVED)
De VVED is een vereniging voor en door patiënten, ouders/verzorgers en belanghebbenden. Het doel is om informatie uit te wisselen over de aandoening en lopend onderzoek hiernaar. 

Basal Cell Carcinoma Nevus Syndrome Life Support Network
Facebookpagina van Basal Cell Carcinoma Nevus Syndrome Life Support Network over evenementen en berichten uit hun community.

CMTC
Informatie over cutis marmorata teleangiectatica congenita (CMTC) een zeldzame erfelijke aandoening. CMTC-OVM is een non-profit patiëntenorganisatie.