Erfelijke hartziekten

Gerelateerde websites erfelijke hartziekten

Erfelijkheid.nl
Het Erfocentrum is het nationaal informatiecentrum over erfelijkheid. De website geeft onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting.

Verzekeringen en erfelijke ziektes
Informatie van het Erfocentrum over de gevolgen voor het afsluiten van een verzekering, wanneer u of uw familie belast is met een erfelijke aandoening.

PGD Nederland
PGD (preïmplantatie genetische diagnostiek ook wel embryoselectie genoemd) wordt toegepast bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige genetische aandoening of een hoog risico op verlies van de zwangerschap wegens een chromosomale afwijking.

Hart + Vaatcentrum Maastricht UMC+
Het Hart+Vaat Centrum Maastricht maakt onderdeel uit van Maastricht UMC+. Meer dan 600 medewerkers leveren 24 uur per dag de best mogelijke zorg voor uw hart en vaten. 

Harteraad
Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen. Harteraad zorgt voor duurzame contacten tussen patiënten, naasten en zorgverleners. 

Erfelijke hartziekten
Een website met informatie over erfelijke hartziekten voor patiënten, familieleden en zorgverleners.

YoungHeartz
Voor kinderen en jongeren met (de aanleg van) een erfelijke hartziekte

LEEFH
De stichting LEEFH coördineert de opsporing van en de zorg voor families met FH. Dat gebeurt via voorlichting, landelijke coördinatie van het DNA-onderzoek en regionale afstemming met de LEEFH-centra.  Iedereen met vragen over FH of het (aanvragen van) DNA-onderzoek kan bij hen terecht.

Hartstichting
De Hartstichting biedt informatie over hart- en vaatziekten, wetenschappelijk onderzoek, gezond leven en reanimatie.

Stichting ICD-dragers Nederland
STIN helpt ICD-dragers en hun naasten wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning, advies en informatie. Ook voert STIN overleg met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden over alle aangelegenheden die verband houden met de belangenbehartiging van deze groep hartpatiënten in Nederland.

CMTC OVM US
A global non-profit organization, whose activities are aimed at the well-being of people who suffer from vascular malformations such as CMTC (Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita) and to stimulate the scientific research of such conditions.

Orphanet Nederland
Een portaalsite voor zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen (geneesmiddelen voor een zeldzame ziekte).