Volwassenen met downsyndroom

Gerelateerde websites

Stichting Downsyndroom
De Stichting Downsyndroom stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

NVAVG
De NVAVG is de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten. Het grootste deel van de leden is AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten) of AVG in opleiding. De overige leden zijn bijvoorbeeld basisarts, huisarts of jeugdarts.

Stichting Radar
Radar ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in Zuid-Limburg. De stichting helpt jong en oud om invulling te geven aan hun leven op gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd.

Koraal
Bij Koraal staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. Koraal is actief op de terreinen jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie.

Erfelijkheid.nl
Het Erfocentrum is het nationaal informatiecentrum over erfelijkheid. De website geeft onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting.

Verzekeringen en erfelijke ziektes
Informatie van het Erfocentrum over de gevolgen voor het afsluiten van een verzekering, wanneer u of uw familie belast is met een erfelijke aandoening.