Ik ben zorgprofessional

Genetica op het web

Over genetica is veel te vinden op het internet. Wij hebben voor u een selectie gemaakt van betrouwbare websites die u helpen bij de counseling van uw patiënt. Daarnaast bieden wij zelf per expertisegebied specifieke informatie aan.

Erfelijkheid.nl
Het Erfocentrum is het nationaal informatiecentrum over erfelijkheid. De website geeft onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting.

Verzekeringen en erfelijke ziektes
Informatie van het Erfocentrum over de gevolgen voor het afsluiten van een verzekering, wanneer uw patiënt of zijn familie belast is met een erfelijke aandoening.

PGD Nederland
PGD (preïmplantatie genetische diagnostiek ook wel embryoselectie genoemd) wordt toegepast bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op het krijgen van een kind met een ernstige genetische aandoening of een hoog risico op verlies van de zwangerschap wegens een chromosomale afwijking.

Huisarts en genetica
Een website over genetica door en voor huisartsen, boordevol praktische informatie, zoals het gesprek, doorverwijzen, stamboomtekenen en e-learnings. 

Arts en genetica
Het Erfocentrum en VKGN hebben deze website gelanceerd met criteria voor verwijzing naar de klinische genetica, praktische informatie bij verwijzen of zelf aanvragen van genetische diagnostiek en verdiepingsinformatie over genetica en erfelijke aandoeningen. 

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als 'trusted advisor' voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Meer over NIPT
De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies: TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren) en TRIDENT-2 (voor alle zwangeren). Klinische Genetica MUMC+ biedt NIPT TRIDENT-1 aan en is een van de drie Nederlandse laboratoria die ook NIPT TRIDENT-2-onderzoek doen.

Screeningen tijdens de zwangerschap
Informatie van RIVM over prenatale screening.

United for Metabolic Diseases
In UMD werken internationaal erkende experts (uit kliniek en laboratorium) en patiëntenvereniging VKS samen op het gebied van metabole ziekten. UMD maakt zich sterk voor betere, snellere en vroegere diagnostiek en de beste behandeling voor kinderen en volwassenen met een metabole ziekte. 

Biowetenschap + Maatschappij
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij wil bijdragen aan het maatschappelijk debat over actuele thema's binnen de biologische- en gezondheidswetenschappen. Met hun (gratis te downloaden) cahiers geven ze binnen een thema een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken. Ze laten voor- en tegenstanders aan het woord en helpen op die manier bij het vormen van een geïnformeerde mening.