DNA-polymerase gamma is het enige polymerase verantwoordelijk voor de replicatie en het onderhoud van het mitochondriële DNA. Mutaties in de katalytische subunit (gecodeerd door het POLG-gen) zijn geassocieerd met een breed spectrum aan klinische symptomen, zoals onder andere (chronische) progressieve externe ophthalmoplegie, polyneuropathie en epilepsie (kenmerken van een mitochondriële aandoening (1). Inmiddels zijn er meer dan 150 mutaties beschreven (POLG mutation database). Personen met POLG1-mutaties hebben een risico op het ontwikkelen van fatale status epilepticus met leverfalen bij het gebruik van valproaat (VPA; Depakine), een veelvuldig gebruikt anti-epilepticum dat ook voorgeschreven kan worden bij migraine, bipolaire stoornissen, chronische hoofdpijn of als adjuvant bij chemotherapie (2).

Vooral in patiënten met epilepsie, welke veroorzaakt kan worden door mutaties in POLG1, is het van belang dat in patiënten voorafgaand aan VPA-behandeling, mutaties in het POLG1-gen uitgesloten worden. Patiënten met een variant in het POLG1-gen kunnen beter met een alternatief medicijn behandeld worden, op deze manier wordt het risico op de ontwikkeling van leverfalen gereduceerd. De frequentie van POLG1-mutaties in de populatie is laag (0,2%-0,8%), hoewel deze in bepaalde etnische populaties hoger kan zijn.

Referenties

  1. Blok MJ, van den Bosch BJ, Jongen E, Hendrickx A, de Die-Smulders CE, Hoogendijk JE, Brusse E, de Visser M, Poll-The BT, Bierau J, de Coo IF, Smeets HJ. The unfolding clinical spectrum of POLG mutations. J Med Genet. 2009 46:776-85.
  2. Stewart JD, Horvath R, Baruffini E, Ferrero I, Bulst S, Watkins PB, Fontana RJ, Day CP, Chinnery PF. Polymerase ɣ Gene POLG Determines the Risk of Sodium Valproate-Induced Liver Toxicity. Hepatology. 2010 52:1791-6.

Direct een test aanvragen

Gebruik de laatste versie van het aanvraagformulier 'Farmacogenetica'. 

Vragen?

Mw. dr. B.J.C. van den Bosch, laboratoriumspecialist klinische genetica
Mw. dr. P.A.H.M. Wijnen, researchanalist CDL
T: 043 3871345
E: farmacogenetica@mumc.nl

Sluit de enquête