Ziekte van Huntington

Expertisecentrum Huntington

In juni 2015 zijn Maastricht UMC+ en LUMC als expertisecentrum Huntington officieel erkend door de minister van VWS. Beide umc's werken nauw samen. Het expertisecentrum is opgericht om specialistische zorg aan Huntingtonpatiënten en hun familieleden te bieden. De neuroloog speelt een belangrijke rol in het organiseren van de zorg rondom deze groep patiënten. De klinisch geneticus speelt een rol bij voorspellend DNA-onderzoek en kinderwens.

Samenwerkingsverbanden voor de best mogelijke zorg

Er is gekozen voor zorg op locatie zodat patiënten in hun eigen regio en zo dicht mogelijk bij huis de juiste begeleiding en behandeling kunnen krijgen. De afdeling Neurologie van het Maastricht UMC+ werkt samen met revalidatieartsen van RAP in Heerlen en met SGL WBC de Baandert in Sittard, waar de neuroloog op locatie zorg verleent. Voor de regio Eindhoven werken we samen met de Archipel zorggroep. Hier is ruimte voor permanente zorg evenals dagbehandeling. In de regio Weert en Nederweert werken we samen met de Stichting Land van Horne (locatie zorgcentrum St. Joseph) dat naast een speciale Huntingtonafdeling ook poliklinische en dagbehandeling heeft.

Zorg en research gecombineerd

In het expertisecentrum wordt de zorg gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Wij onderhouden contacten met internationale experts om nieuwe kennis te delen en initiatieven tot wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Dit maakt ons expertisecentrum tot een plek waar optimale kennis aanwezig is en de beste zorg wordt geboden.