Erfelijke huidaandoeningen

Expertisecentrum Genodermatologie

In juni 2015 is het Maastricht UMC+ door de minister van VWS erkend als expertisecentrum Genodermatologie. Het is opgericht om specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot zeldzame erfelijke huidaandoeningen te bieden. Verschillende specialisten werken samen om de zorg zo optimaal en efficiënt mogelijk te maken. Wij zijn specifiek erkend voor:

  • erfelijke ichthyosis
  • erythrokeratoderma
  • lymfoedeem
  • Birt-Hogg-Dubé syndroom
  • palmoplantaire keratodermie
  • basaalcelnaevussyndroom (Gorlin syndroom)
  • zeldzame genodermatosen

Kennis delen

Wij onderhouden contacten met andere internationale experts om nieuwe kennis te delen en initiatieven tot wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Het expertisecentrum is onderdeel van het Europese expertnetwerk genodermatose en zeldzame huidaandoeningen ERN Skin.

Samenwerking

De afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ en de afdeling Genetica van het Radboudumc Nijmegen werken intensief samen. Expertise wordt gedeeld en toegankelijk gemaakt voor patiënten uit beide regio's.