Erfelijke hartziekten

Expertisecentrum Cardiogenetica

In juni 2015 heeft de minister van VWS het Maastricht UMC+ als expertisecentrum gekwalificeerd voor een zestal cardiogenetische ziektebeelden:

  1. Dilaterende cardiomyopathie (DCM)
  2. Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)
  3. Aritmogene rechterventrikel cardiomyopathie of dysplasie (ACM)
  4. Lange-QT syndroom (LQTS)
  5. Idiopatisch ventrikelfibrilleren
  6. Brugada syndroom

Samenwerking

De afdeling Klinische Genetica van het Maastricht UMC+ en de afdeling Genetica van het Radboudumc Nijmegen werken intensief samen en delen hun expertise. Patiënten uit beide regio's profiteren van deze uitgebreide kennis.