Patiënt met een zeldzaam syndroom verwijzen of genetisch onderzoek aanvragen

U kunt uw patiënt verwijzen naar de Poli Klinische Genetica. Wij nodigen uw patiënt uit in het Maastricht UMC+ of op een van onze buitenpoli's. Patiënten die in een zorginstelling verblijven en niet naar de poli kunnen komen, kunnen wij ook ter plekke visiteren. Een zo volledig mogelijke verwijzing helpt ons bij de triage.

Sluit de enquête