Volwassenen met downsyndroom

Volwassenen met downsyndroom lopen risico op specifieke gezondheidsproblemen. Vaak is daar een behandeling voor. Voor deze groep patiënten bestaat de Volwassen Downpoli. Verschillende (medisch) specialisten doen tijdens dit spreekuur (preventief) onderzoek naar afwijkingen die vaker voorkomen bij mensen met het syndroom van Down. Uit deze onderzoeken volgen adviezen en soms behandelingen. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar.

Voor de eerste keer naar de Downpoli

Mensen met het syndroom van Down hebben vaker problemen met horen en zien. Daarom verrichten wij KNO-onderzoek, testen het gehoor en onderzoeken wij de ogen.

Vragen over sociale interacties, belastbaarheid en dagbesteding kunt u stellen aan de gedragswetenschapper. Met algemene vragen over de gezondheid kunt u terecht bij de AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten). 

Vervolgafspraken

Van elk polibezoek ontvangen ouders/vertegenwoordigers van de patiënt en de huisarts een verslag. Een volgend bezoek wordt in overleg afgesproken. 

Dr. Wagemans met patiënt met Down syndroom
Sluit de enquête