Geteste varianten per gen

DPYD: *1, *2A, *13, c.2846T en c.1129-5923G
combinatietest (enzymbepaling en genetische test)

TPMT: *1, *2, *3A-3C en *4-18

NUDT15: *1-*3

Cytochroom P450-pakketten

CYP1A2: *1A, *1C, *1F, *1K, *3 , *4, *6 en *7 
CYP2B6: *1, *6 en *18
CYP2C9: *1-*6, *8 en *11-*13
CYP2C19: *1-*10 en *17
CYP2D6: *1-*12, *14, *15, *17-*21, *29, *31, *33, *35, *36, *38, *40-*42 en xN
CYP3A4: *1A, *1B, *1G, *6, *8, *11, *13, *16-*18, *20, *22 en *26
CYP3A5: *1-*7
SLCO1B1: c.521C
UGT1A1: *1, *6 en *28
VKORC1: c.-1639A 
 

Gen Varianten
CYP1A2 *1A, *1C, *1F, *1K, *3 , *4, *6 en *7
   
   
   
   
   

 

 

Sluit de enquête