Wetenschappelijk onderzoek

Erfelijke oorzaken van DCM

Het Maastricht UMC+ is een expertisecentrum voor patiënten met een verwijd hart (ook dilaterende cardiomyopathie genoemd, afgekort DCM). Bij deze aandoening kan de pompfunctie van het hart verminderen en is er een hoger risico op (soms ernstige) hartritmestoornissen. Voorbeelden van niet-erfelijke oorzaken van DCM zijn kleplijden, een hartinfarct, chemotherapie en (virale) ontstekingen van het hart. Bij ongeveer 25% van de patiënten met een DCM speelt erfelijkheid, een verandering (mutatie) in de erfelijke eigenschappen (genen) een belangrijke rol. Soms is het juist de combinatie van een erfelijke met een niet-erfelijke oorzaak waardoor een DCM ontstaat. Ondertussen zijn er meer dan 60 genen beschreven die betrokken zijn bij het ontstaan van DCM. Afwijkingen in specifieke genen kunnen gepaard gaan met een specifiek klinisch beeld. Zo geeft het hebben van een mutatie in het ene gen meer kans op ritmestoornissen, terwijl het hebben van een mutatie in een ander gen minder vaak behandeld hoeft te worden met medicijnen. Bij ongeveer 75% van de patiënten met DCM wordt momenteel geen (genetische) oorzaak gevonden, terwijl er wel sprake kan zijn van meerdere DCM-patiënten in één familie.

Dit onderzoek maakt deel uit van het promotietraject van drs. J. Verdonschot, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen de afdelingen Klinische Genetica en Cardiologie van het MUMC+.

Doel van het onderzoek

  • het zoeken naar nieuwe genen en mutaties die een rol kunnen spelen bij DCM;
  • het koppelen van klinische informatie vanuit de cardiologie aan genetische mutaties, in het bijzonder bij titine (TTN) , filamine C (FLNC) en lamine (LMNA)-mutaties;
  • het vertalen van genetische informatie naar klinische besluitvorming voor de cardioloog;
  • meer inzicht krijgen in de moleculaire veranderingen in het hart als gevolg van een genmutatie;
  • het vroeger opsporen van cardiologische afwijkingen bij familieleden met een (genetische) DCM.

Door meer te weten over de genetische achtergrond die bij elke patiënt verschillend is, kan de behandeling van DCM beter op de individuele patiënt worden afgestemd.

Meer weten?

MUMC+ Klinische Genetica
Drs. Job Verdonschot
T: 043 3875855

Promotores

Prof. S. Heymans (Cardiologie, MUMC+)
Dr. I. Krapels en prof. H. Brunner (Klinische Genetica, MUMC+)

Onderzoekers

Mw. dr. E. Vanhoutte, mw. dr. M. Hoos, dr. A. van den Wijngaard, mw. dr. P. Wang, dr. K. Derks, dr. J. Bierau (Klinische Genetica); drs. J. Merken, dr. M. Hazebroek, drs. M. Henkens, dr. C. Knackstedt, prof. H. Brunner-La Rocca, dr. V. van Empel, dr. M van Bilsen (Cardiologie)

Wetenschappelijke output

Prevalence of Pathogenic Gene Mutations and Prognosis Do Not Differ in Isolated Left Ventricular Dysfunction Compared With Dilated Cardiomyopathy.
Hazebroek MR, Krapels I, Verdonschot J, van den Wijngaard A, Vanhoutte E, Hoos M, Snijders L, van Montfort L, Witjens M, Dennert R, Crijns HJGM, Brunner-La Rocca HP, Brunner HG, Heymans S.
Circ Heart Fail. 2018 Mar;11(3). Pubmed

Immunosuppressive Therapy Improves Both Short- and Long-Term Prognosis in Patients With Virus-Negative Nonfulminant Inflammatory Cardiomyopathy.
Merken J, Hazebroek M, Van Paassen P, Verdonschot J, Van Empel V, Knackstedt C, Abdul Hamid M, Seiler M, Kolb J, Hoermann P, Ensinger C, Brunner-La Rocca HP, Poelzl G, Heymans S.
Circ Heart Fail. 2018 Feb;11(2):e004228. Pubmed

Titin cardiomyopathy leads to altered mitochondrial energetics, increased fibrosis and long-term life-threatening arrhythmias.
Verdonschot JAJ, Hazebroek MR, Derks KWJ, Barandiarán Aizpurua A, Merken JJ, Wang P, Bierau J, van den Wijngaard A, Schalla SM, Abdul Hamid MA, van Bilsen M, van Empel VPM, Knackstedt C, Brunner-La Rocca HP, Brunner HG, Krapels IPC, Heymans SRB.
Eur Heart J. 2018 Mar 7;39(10):864-873. Pubmed

Relevance of cardiac parvovirus B19 in myocarditis and dilated cardiomyopathy: review of the literature.
Verdonschot J, Hazebroek M, Merken J, Debing Y, Dennert R, Brunner-La Rocca HP, Heymans S.
Eur J Heart Fail. 2016 Dec;18(12):1430-1441. Pubmed

Prognostic Relevance of Gene-Environment Interactions in Patients With Dilated Cardiomyopathy: Applying the MOGE(S) Classification.
Hazebroek MR, Moors S, Dennert R, van den Wijngaard A, Krapels I, Hoos M, Verdonschot J, Merken JJ, de Vries B, Wolffs PF, Crijns HJ, Brunner-La Rocca HP, Heymans S.
J Am Coll Cardiol. 2015 Sep 22;66(12):1313-23. doi: 10.1016/j.jacc.2015.07.023. Pubmed