Erfelijkheidsonderzoek

Erfelijke hartziekten

Erfelijke hartziekten zijn aandoeningen van het hart die worden veroorzaakt door een verandering in het erfelijk materiaal. Er kan sprake zijn van een erfelijke hartziekte wanneer verschillende familieleden te maken krijgen met een hartziekte of plotse dood. Het is goed om dit met uw huisarts te bespreken. Deze kan u doorverwijzen naar een klinisch geneticus.

De meeste erfelijke hartziekten erven autosomaal dominant over. 'Autosomaal' betekent dat zowel mannen als vrouwen deze aandoening kunnen krijgen. 'Dominant' betekent dat iemand die de genetische verandering heeft 50% kans heeft deze door te geven aan zijn of haar kinderen.

Eerstegraads familieleden (broers, zussen, kinderen, ouders) van een persoon met (verdenking op) een erfelijke hartziekte komen in aanmerking voor regelmatig cardiologisch onderzoek. DNA-onderzoek is mogelijk als de genetische verandering die de ziekte in de familie veroorzaakt, is gevonden. Als eerstegraads familieleden geen DNA-onderzoek willen of wanneer de genetische verandering (nog) niet bekend is, komen ze in aanmerking voor regelmatig onderzoek bij een cardioloog.