Erfelijke hartziekten

DNA-diagnostiek bij erfelijke hartziekten

Verwijzing

Voor een afspraak op het spreekuur Cardiogenetica is een verwijsbrief noodzakelijk. U ontvangt van ons per post een uitnodigingsbrief. Ter voorbereiding op het gesprek kunt u thuis alvast gegevens over uw familie verzamelen. Meer hierover op: Hoe bereid ik mij voor op het spreekuur?

Spreekuur Cardiogenetica

Afhankelijk van het ziektebeeld nodigen wij u uit voor een of meer soorten spreekuren, zoals:

  • het gecombineerde spreekuur met een klinisch geneticus en een cardioloog;
  • het spreekuur familiepoli, bedoeld voor familieleden van patiënten met een erfelijke hartziekte;
  • het spreekuur met een klinisch geneticus;
  • het spreekuur met een genetisch consulent (onder supervisie van een klinisch geneticus);
  • het spreekuur met een klinisch geneticus en een kindercardioloog;
  • het spreekuur Syndroom van Marfan.

Wij verzorgen spreekuren in Maastricht UMC+, Zuyderland ziekenhuis Heerlen, Viecuri Venlo en Máxima Medisch Centrum Veldhoven.

DNA-onderzoek

Voordat DNA-onderzoek ingezet wordt, worden de voor- en nadelen ervan met u besproken. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kan de uitslag van een DNA-onderzoek soms enkele weken tot maanden duren. Het kan voorkomen dat DNA-onderzoek geen duidelijke uitslag geeft. In dat geval vindt er verder onderzoek plaats. De klinisch geneticus zal u hiervan op de hoogte brengen.

Voor DNA-onderzoek wordt meestal bloed afgenomen. De afdeling Klinische Genetica beschikt over technieken om gericht naar specifieke genen te kijken. Indien nodig kunnen bredere technieken worden ingezet, zoals whole exome sequencing en whole genome sequencing.

De uitslag van het DNA-onderzoek en de gevolgen hiervan voor uzelf en uw familie bespreken wij met u. U ontvangt hiervan een schriftelijk verslag. Ook informeren wij uw behandelend arts en huisarts over de uitslag van het erfelijkheidsonderzoek.
Lees ook: Erfelijkheidsonderzoek en hoe nu verder?

Familieonderzoek

Wanneer bij DNA-onderzoek een erfelijke aanleg voor de hartziekte aan het licht komt, is het belangrijk dat uw familieleden hiervan op de hoogte worden gebracht. De klinisch geneticus of de genetisch consulent kunnen u hierbij helpen door middel van een familiebrief.